Nyt fra bestyrelsen

Selvom huset de sidste par måneder har været midlertidigt lukket, er der stadig fuld gang i de mange arbejdsprocesser. Udmeldingerne fra statsministeriet følges nøje. Eftersom den seneste udvikling har været overvejende positiv, holdes der stadig fast i, at SYMBs åbningsdag bliver den 8. juni.

Hjulene skal i gang igen og derfor er der endnu mere tid i SYMB at se frem til:

-Som en slags kompensation for de sidste måneders nedlukning, så holder SYMB åbent hen over sommeren. Det betyder, at alle aktiviteter med tovholder kan benytte SYMB i sommermånederne, fortæller Søren Mariegård, SYMBs formand. Efter sommerferien forventes det ligeledes, at SYMB holder flere større fællesmøder, ikke kun for tovholdere i organisationen, men også for alle med vant gang i huset og alle, der er nysgerrige på SYMB.

SYMB fik ny bestyrelse i februar. Den ny bestyrelse har nu vedtaget, at den tidligere bestyrelses strategiske indsatsområder fortsat vil være i fokus. Derfor arbejdes der videre på at styrke disse indsatsområder, der omhandler erhverv og iværksætteri, unge, uddannelse og læringsfællesskaber samt relations- og fællesskabende aktiviteter. Hvad angår erhverv og iværksætteri, er SYMBs planer om et kontorfællesskab under videre udvikling. Der er ledige lokaler i bygningen på Kalundborg station, der danner rammen for visionen om et iværksætterhus:

-Det er jo en helt central lokation vi har, hvilket gør, at vi kan samle erhverv og iværksætteri, tilføjer Søren.

Der sættes yderligere ind på at styrke samarbejdet mellem SYMB og andre virksomheder og erhvervsråd. Også samarbejdet med Kalundborg Kommune er i fokus, og Søren fortæller, at SYMB har haft flere gode møder med direktionen:

-Vi har qua de mange brugere der er i SYMB oplevet hvilke behov der er for andre og nye tiltag, og disse emner har vi bragt med til møderne med direktionen. Det har været nogle meget positive møder, vi har haft.

 Et allerede etableret samarbejde er med kommunens Jobcenter, MentorKorps, og heraf er opstået et lignende tiltag, med fokus på et yngre alderssegment: Inden coronalukningen var der nemlig 15 unge tilknyttet SYMB. Og når huset åbner op, fortsætter dette tiltag. Her er formålet, at de unge selv står for forskellige aktiviteter såsom brætspils- og gamerdage samt maddage med fokus på veganske/vegetariske retter. Aktiviteter de selv har ønsket og selv fører ud i livet.

– Det er vigtigt for os at sikre, at fællesskaberne i SYMB er for alle aldersgrupper. Og vi vil rigtig gerne have flere unge med, der kan drage nytte af en platform som SYMB, siger Søren.

Uddannelse er ligeledes en del af indsatsområderne i forbindelse med at få flere unge med. Et eksempel på, hvordan SYMB og unges uddannelse kan fusioneres er, at SYMB kan fungere som en anderledes form for erhvervspraktikplads, hvis der indgås et sådant samarbejde med det lokale erhvervsliv.

– Det vidner også om, hvordan de her indsatsområder griber fat i hinanden. Det er helt unikt, når man taler SYMB, tilføjer Søren.

 

Økonomien er et must i forhold til alle indsatsområderne, for SYMB skal tjene penge for at betale udgifter. Der arbejdes fortsat ihærdigt med fundraising, hvor der i skrivende stund er flere ansøgninger ude, som kan være med til at forny huset på stationen. For det er også en af de større planer med SYMB. At renovere både inde og ude, hvilket både vil skabe bedre rammer for det kontorfællesskab, SYMB er i gang med at skabe, og også for de flere nye aktiviteter en sådan renovering vil føre med sig. Også medlemsvækst er et fokusområde, hvor visionen er en fordobling af medlemstallet i løbet af det næste års tid. Det har nemlig stor betydning for SYMBs videre udvikling at have en stor medlemsskare. Jo flere medlemmer, jo stærkere står SYMB, når der skal skabes nye samarbejder og søges fonde.

 

Husets aktiviteter er desuden i færd med at gennemgå et servicetjek, for at sikre, at alle involverede er tilpas med og godt klædt på til opgaven. En af de aktiviteter der for eksempel er i gang med en større konceptændring er Fællesspisning i SYMB, der forventes at vende tilbage til august – til den tid med et nyt navn. Her er de nye tiltag særligt rettet mod børnefamilier.

– SYMB vil gerne bidrage til, at Kalundborg bliver et så attraktivt sted at bo som muligt, for hele familien, siger Søren om tankerne bag de nye tiltag. Endeligt er et stort fyrtårnsevent også i støbeskeen. Et event, der ikke nødvendigvis behøver foregå i SYMBs hus på stationen, men gerne et udendørsområde, med plads til mange. Fødselsdagsfejringen der var planlagt til at foregå den 21. marts i år, men som naturligvis blev udskudt grundet coronasituationen, er ligeledes under videre planlægning.

– Vi glæder os meget til at fejre SYMBs fødselsdag, og vi er spændte på at se den udvikling, som arbejdet med indsatsområderne fører med sig, afslutter Søren.