Idéer på bordet til nyt SYMB-netværk

Netværkets aktiviteter er for alle, men enlige ældre kan deltage gratis.
 

Af: Sonja Husted Rasmussen

Besøg i Birkegårdens Haver, udflugt til Røsnæs, deltagelse i jazzfestival i København og måske ture til kunstmuseerne Louisiana og Aros. Det var blot nogle af de idéer, som kom på bordet fra den snes deltagere, der havde taget mod invitationen til at komme og høre om SYMB’s nyeste planer: Dannelse af et netværk med det formål at give ældre og enlige mulighed for at være med i fællesskaber og danne netværk.

Mødet foregik onsdag eftermiddag i SYMB’s nye borgerhus i Kalundborgs tidligere stationsbygning. Som optakt havde gruppen bag SYMB’s velbesøgte Kend Vores Egn-arrangementer kaldt nyskabelsen for seniornet, men da det ikke er SYMB’s politik at lave aktiviteter for særlige grupper, er navnet nu SYMB Netværk.

Gratis for enlige ældre
Alle kan nemlig deltage, men takket være et tilskud fra Dansk Folkehjælp er deltagelsen i aktiviteterne gratis for enlige ældre. I den forbindelse defineres ældre som personer, der er 65 år og derover.

– Det er ikke vores intention at ekskludere. men at inkludere

understregede Hans-Henrik Nielsen, der sammen med Mogens Dunmose og Søren Mariegård står bag Kend Vores Egn. Nogle får det altså gratis mens andre skal betale, men formålet er det samme som i alle SYMB’s øvrige aktiviteter: At forbinde mennesker og opbygge fællesskaber.

Dansk Folkehjælp støtter netværket. Betingelsen for støtten fra Dansk Folkehjælp er, at der årligt afvikles mindst 10 arrangementer, gerne flere.

Kun fantasien sætter grænser
Blandt forslagene til arrangementer var også fælles madlavning, rejseforedrag og dansekursus.

– Ja, kun fantasien sætter grænse, som Hans-Henrik Nielsen sagde.

Et SYMB’s motto er: Vi laver ikke arrangementer for nogen, men sammen med hinanden og derfor blev deltagerne opfordret til ikke alene at komme med idéer, men også meget gerne være med til at bringe dem til udførelse.

Netværksmødet sluttede med aftale om at mødes igen onsdag den 24. april kl. 15.00 i SYMBs lokaler, hvor deltagerne opfordredes til at tage bekendte, som er inden for målgruppen, med

NYESTE ARRANGEMENTER

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET!

Dit medlemskab er vigtigt for SYMBs videre udvikling! 

FÅ SYMB-NYT I DIN INDBAKKE

Du bliver opdateret om aktiviteter og SYMB i cirka 6 nyhedsbreve hvert år.

HVAD ER SYMB?

SYMB er en foreningsdrevet socialøkonomisk virksomhed, der forbinder mennesker, bygger fællesskaber og skaber mere liv og aktivitet i vores fælles lokalsamfund. Mennesker i SYMB opbygger relationer og netværk og udvikler en social deltagelse, som gør vores lokalsamfund mere robust. SYMB en fællesskabsplatform, hvor borgere mødes på tværs af de grupperinger, vi ofte inddeler os i. SYMB er med til at skabe et mere bæredygtigt lokalsamfund, hvor flere er med og færre falder ud.

HVORFOR HEDDER DET SYMB?

Kalundborg er hjemsted for en berømt industriel symbiose, hvor den ene virksomheds rest er den anden virksomheds ressource. En cirkulær model, hvor ressourcerne udnyttes optimalt. SYMB er kort for symbiose og er tænkt som en social og relationel pendant til den industrielle symbiose. Ligesom lokale ressourcer udnyttes industrielt, ønsker vi at realisere flere menneskelige ressourcer socialt og relationelt.

VIDSTE DU

… at hos SYMB er der plads til, at også du har et sted at udfolde dig? Har du en interesse, du gerne vil dele med andre, så er SYMB stedet du (også) kan gøre det.

HAR DU LYST TIL

… at give en hånd med, så SYMB også bliver som du kunne tænke dig? Så kontakt os eller duk op til et af vores næste arrangementer. Følg med her eller på vores Facebook-side.

SYMB DRIVES SOM

… en forening og som en non-profit socialøkonomisk virksomhed, hvor overskuddet bruges til fortsat udvikling af blandt andet nye aktiviteter i SYMB.

SYMB
Banegårdspladsen 2
4400 Kalundborg

SYMB’s sekretariatsleder Louise Kolbjørn træffes på:
Mobil: 22 25 66 64         Mail: info@symb.dk

SYMB Privatlivspolitik