SYMB har fået det ’blå’ stempel

Alle kan kalde sig en socialøkonomisk virksomhed. Det er ikke nogen beskyttet betegnelse. Men for at kunne kalde sig en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed, skal man opfylde nogle helt bestemte krav, som Erhvervsstyrelsen har sat op.

Først og fremmest skal virksomheden skabe social værdi og fremme aktivt medborgerskab. Hele SYMBs mission er at skabe meningsfulde fællesskaber, hvor alle kan deltage, bygge relationer og fælles identitet, udvikle sig og blive stærkere. SYMB arbejder for at styrke den lokale sammenhængskraft og skabe et bæredygtigt lokalsamfund sammen med andre lokale aktører

Men der skal også være noget økonomi i det. En RSV skal have en vis erhvervsmæssig omsætning og indtjening. Det er et område, vi først har fået rigtig gang i med overtagelsen af den frivillige mentorordning fra Jobcenteret i Kalundborg Kommune. Sammen med vores andre aktiviteter, opfylder vi nu fuldt ud kravet om erhvervsdrift.

Både almindelige kommercielle virksomheder og socialøkonomiske virksomheder skal tjene penge. Forskellen er, at de første tjener penge til ejerne, mens socialøkonomiske virksomheder skal geninvestere det de tjener, i at skabe mere social værdi. 

Endelig skal en RSV sørge for at være uafhængig af det offentlige og have en ansvarlig og inddragende ledelse.

Alt det, har SYMB nu dokumenteret på behørig vis over for Erhvervsstyrelsen. Og den 2. oktober kvitterede Styrelsen med at godkende SYMB som en af de – nu – fem registrerede socialøkonomiske virksomheder i Kalundborg Kommune. Det er ikke mange i så stor en kommune, og vi ved, at det er et strategisk satsningsområde for kommunen. Så vi håber og tror, at vi kan udvikle vores samarbejde med Kalundborg Kommune.

Denne registrering er et led i bevægelsen henimod SYMB 2.0, hvor SYMB som organisation bliver stadig mere professionel, men stadigvæk og altid vil have det frivillige som et ligeså vigtigt omdrejningspunkt. Det er kombinationen af de 2 ben – en RSV og en frivillig forening – som er vores grundlag og styrke. Denne kombination er SYMBs særkende, som gør, at vi kan forbinde aktører og mobilisere kræfter på nye måder, så vi får flere med og færre falder ud i vores lokalsamfund.

Derfor, og i alle de andre sammenhænge SYMB tager kontakt og indgår partnerskaber, er det vigtigt for os, at vi har fået det ’blå’ stempel!