SYMB har fået det ’blå’ stempel

Alle kan kalde sig en socialøkonomisk virksomhed. Det er ikke nogen beskyttet betegnelse. Men for at kunne kalde sig en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed, skal man opfylde nogle helt bestemte krav, som Erhvervsstyrelsen har sat op.

Først og fremmest skal virksomheden skabe social værdi og fremme aktivt medborgerskab. Hele SYMBs mission er at skabe meningsfulde fællesskaber, hvor alle kan deltage, bygge relationer og fælles identitet, udvikle sig og blive stærkere. SYMB arbejder for at styrke den lokale sammenhængskraft og skabe et bæredygtigt lokalsamfund sammen med andre lokale aktører

Men der skal også være noget økonomi i det. En RSV skal have en vis erhvervsmæssig omsætning og indtjening. Det er et område, vi først har fået rigtig gang i med overtagelsen af den frivillige mentorordning fra Jobcenteret i Kalundborg Kommune. Sammen med vores andre aktiviteter, opfylder vi nu fuldt ud kravet om erhvervsdrift.

Både almindelige kommercielle virksomheder og socialøkonomiske virksomheder skal tjene penge. Forskellen er, at de første tjener penge til ejerne, mens socialøkonomiske virksomheder skal geninvestere det de tjener, i at skabe mere social værdi. 

Endelig skal en RSV sørge for at være uafhængig af det offentlige og have en ansvarlig og inddragende ledelse.

Alt det, har SYMB nu dokumenteret på behørig vis over for Erhvervsstyrelsen. Og den 2. oktober kvitterede Styrelsen med at godkende SYMB som en af de – nu – fem registrerede socialøkonomiske virksomheder i Kalundborg Kommune. Det er ikke mange i så stor en kommune, og vi ved, at det er et strategisk satsningsområde for kommunen. Så vi håber og tror, at vi kan udvikle vores samarbejde med Kalundborg Kommune.

Denne registrering er et led i bevægelsen henimod SYMB 2.0, hvor SYMB som organisation bliver stadig mere professionel, men stadigvæk og altid vil have det frivillige som et ligeså vigtigt omdrejningspunkt. Det er kombinationen af de 2 ben – en RSV og en frivillig forening – som er vores grundlag og styrke. Denne kombination er SYMBs særkende, som gør, at vi kan forbinde aktører og mobilisere kræfter på nye måder, så vi får flere med og færre falder ud i vores lokalsamfund.

Derfor, og i alle de andre sammenhænge SYMB tager kontakt og indgår partnerskaber, er det vigtigt for os, at vi har fået det ’blå’ stempel!

NYESTE ARRANGEMENTER

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET!

Dit medlemskab er vigtigt for SYMBs videre udvikling! 

FÅ SYMB-NYT I DIN INDBAKKE

Du bliver opdateret om aktiviteter og SYMB i cirka 6 nyhedsbreve hvert år.

HVAD ER SYMB?

SYMB er en foreningsdrevet socialøkonomisk virksomhed, der forbinder mennesker, bygger fællesskaber og skaber mere liv og aktivitet i vores fælles lokalsamfund. Mennesker i SYMB opbygger relationer og netværk og udvikler en social deltagelse, som gør vores lokalsamfund mere robust. SYMB en fællesskabsplatform, hvor borgere mødes på tværs af de grupperinger, vi ofte inddeler os i. SYMB er med til at skabe et mere bæredygtigt lokalsamfund, hvor flere er med og færre falder ud.

HVORFOR HEDDER DET SYMB?

Kalundborg er hjemsted for en berømt industriel symbiose, hvor den ene virksomheds rest er den anden virksomheds ressource. En cirkulær model, hvor ressourcerne udnyttes optimalt. SYMB er kort for symbiose og er tænkt som en social og relationel pendant til den industrielle symbiose. Ligesom lokale ressourcer udnyttes industrielt, ønsker vi at realisere flere menneskelige ressourcer socialt og relationelt.

VIDSTE DU

… at hos SYMB er der plads til, at også du har et sted at udfolde dig? Har du en interesse, du gerne vil dele med andre, så er SYMB stedet du (også) kan gøre det.

HAR DU LYST TIL

… at give en hånd med, så SYMB også bliver som du kunne tænke dig? Så kontakt os eller duk op til et af vores næste arrangementer. Følg med her eller på vores Facebook-side.

SYMB DRIVES SOM

… en forening og som en non-profit socialøkonomisk virksomhed, hvor overskuddet bruges til fortsat udvikling af blandt andet nye aktiviteter i SYMB.

SYMB
Banegårdspladsen 2
4400 Kalundborg

SYMB’s sekretariatsleder Louise Kolbjørn træffes på:
Mobil: 22 25 66 64         Mail: info@symb.dk

SYMB Privatlivspolitik