SYMB sådan!

En lille gruppe vidt forskellige mennesker mødtes og fortalte om deres udbytte af at være med i SYMB
Af journalist Sonja Husted Rasmussen

Med i rygsækken har de deres egne erfaringer og oplevelser, men de har ét til fælles: De er alle tre en del af SYMB, hvor de har været aktive eller deltaget i kortere eller længere tid, og de kan fortælle om de positive virkninger, det har for deres liv.

De tre er: Niels Plaschke, 61 år, journalist. Ulla Madsen, 58 år, fleksjobber og med madlavning som passion. Vibeke Carlsson, 57 år, kommunalt ansat.

Niels Plaschke – Fællesskabet styrker selvtilliden.

Niels mistede sit job som journalist ved en lokal avis i forbindelse med en sparerunde, og det blev starten på en lang deroute. Han troede, han kunne fortsætte som freelance journalist. Det gik ikke. Økonomien hang i laser, og han måtte flytte fra sit hus, der stod over for en gennemgribende renovering med nyt tag og nye vinduer.

14 dage før han skulle flytte, anede Niels ikke, hvor han skulle flytte hen. Det blev til en lille, centralt beliggende lejlighed. Det er nu 2,5 år siden, og det var svært i starten:

– Jeg isolerede mig mere og mere, jo, jeg var selvfølgelig i kontakt med kommunen for at blive aktiveret og deltog i diverse jobsøgningskurser. Dem har jeg været på fem af. Det ene lignede fuldstændigt det andet. Det var knald i låget! synes han.

Til det sidste jobsøgningskursus medbragte Niels sit cv og alle papirer den første dag og meddelte, at han havde lavet det hele, og at han ikke agtede at dukke op næste dag.

Niels holdt ord, men hjemme i ensomheden blev de mørke tanker værre og værre.

Niels gik til lægen og kom under medicinsk behandling. Han fik mere og mere medicin, men den hjalp ikke. Så begyndte han med selvmedicinering og drak nok nogle bajere for meget.

Niels kom i kontakt med Rådgivnings- og Misbrugscentret, og der fik han endelig kontakt med et menneske, som han fik en personlig relation til. Det oplevede han ikke i det kommunale job-system, hvor han vel var i forbindelse med 10-15 sagsbehandlere.

“SYMB betyder utroligt meget.”

En dag, i et klart øjeblik, læste han om noget, der hed SYMB, og han deltog i et møde. Det blev holdt på Kalundborg Gymnasium, og her fik Niels vakt interessen for denne organisation, der siden starten af 2016 har mobiliseret borgere, lavet aktiviteter og skabt et bredspektret netværk.

SYMB vil skabe mere liv, aktivitet og tværgående fællesskaber i lokalsamfundet, etablere nye rum hvor mennesker mødes lidt mere tilfældigt, end det som oftest sker i dag, og det var lige præcis noget for Niels.

– Det betyder utroligt meget at være med i SYMB, fortæller han.

Her føler han sig ikke bare som et nummer i en kommunal kø, der skal aktiveres. I starten holdt han sig lidt for sig selv, lurepassede, men efterhånden er han begyndt at komme med idéer og har oplevet den fornøjelse, at se idéerne blive realiseret i samarbejde med andre.

Sådan var det for eksempel med en digteraften med Michael Josefsen og med et vælgermøde, Valgflæsk, forud for kommunalvalget i 2017.

At komme med idéer, argumentere for dem og være med til at føre dem ud i livet styrker selvtilliden, der ellers var sparket helt ned under gulvbrædderne.

– I SYMB møder jeg en masse søde mennesker, jeg ellers ikke ville have mødt, siger han.

Niels oplever stadig nedture, men han slipper ikke SYMB. Når han er ovenpå igen vender han tilbage og oplever, at der altid er mennesker, der tager godt imod ham.

Ulla Madsen – En mulighed for selv at være aktiv.

Ulla arbejder indimellem i fleksjob. Hun elsker at lave mad, og det nyder SYMB godt af, idet Ulla er meget aktiv i Folkekøkkenet i Café Solsikken, hvor hun er med til at planlægge menuerne.

Ulla kom med i SYMB, efter at hun var blevet kontaktet af organisationens initiativtager og nuværende sekretariatsleder Louise Kolbjørn.

Ulla bifalder planen om at etablere en socialøkonomisk virksomhed, for hun synes, det minder en smule om gamle dages andelsvirksomheder, som hun altid har været tiltalt af, fordi de vidner om, at nogen tænker på andre.

Hun drømte selv engang om at være med til at starte en socialøkonomisk virksomhed, men det satte følgerne af en trafikulykke en stopper for.

Derfor er hun glad for måske at være med til at realisere idéen i SYMB-regi.

Ulla nyder at være med i SYMB, for hun kan lide at være med, hvor der er mange mennesker, der brænder for en sag. Det virker smittende, og det er dejligt, når idéerne popper op og springer ping-pong tværs over bordet. Sådan lidt brainstorm-agtigt.

Ulla har været aktiv i Røsnetværket, der minder lidt om SYMB bare i miniformat. Her arrangeres foredrag, kurser og fællesspisning, men hun er blevet draget meget mere ind i SYMB, end hun var i Røsnetværket.

“Kan ikke undvære SYMB”

Deltagelsen i SYMB betyder for Ulla, at hun holder sig selv i gang:

– Ellers ville jeg sidde hjemme og have ondt af mig selv, og det gider jeg ikke! Jeg kunne slet ikke undvære at være med.

I SYMB får Ulla mange bekendtskaber og danner netværk, og hun anbefaler at komme der til mennesker, hun kender, og som sidder derhjemme uden kontakt med omverdenen.

Ulla oplever, at i SYMB er der gode muligheder for selv at være aktiv, og den ånd, vil hun gerne fremhæve. Hun har prøvet at være med i foreninger og grupper, hvor det ikke fungerer på den måde, men hvor man hurtigt bliver kørt ud på et sidespor.

– Her føler man sig værdsat og oplever, at man kan bruges til noget, konkluderer hun.

Vibeke Karlsson – Møder på tværs af interesser.

Vibeke har i mange år beskæftiget sig med teater og revy. Det var hun stoppet med, så nu skulle der ske noget andet. Hun blev opmærksom på SYMB, og hun er blandt andet aktiv i folkekøkkengruppen og i eventgruppen.

Hun er meget glad for at være med, for i SYMB oplever hun en utrolig venlighed og er altid blevet godt modtaget.

Den gode modtagelse praktiserer Vibeke selv. Som medlem af folkekøkkengruppen er hun med til at modtage gæsterne til det månedlige Folkekøkken og få dem til at føle, at de er velkomne.

Vibeke forklarer den positive ånd, der gennemstrømmer SYMB, med, at her kommer man frivilligt. Deltagerne kommer med entusiasme, idéer og har lyst til at være med til noget.

“SYMB giver glæde og energi”

At være aktiv i SYMB gør en forskel for Vibeke, for her kan hun være med til at give noget til andre og drage omsorg for andre mennesker.

Hun synes, det er fantastisk, at i SYMB kommer mange forskellige grupper af mennesker: Børn, unge, studerende og ældre:

– Det giver mig glæde. Det giver mig energi!

Vibeke kan lide at skabe system i tingene og at organisere. Hun var blandt andet med, da SYMB arrangerede sommerkoncert i Havneparken. På dagen var hun på stikkerne fra kl. 9 til 23:

– Det var hårdt men skidesjovt. Det var en fantastisk dag, husker Vibeke.

Hendes første møde med SYMB var netop Havneparken, hvor hun mødte nogen, der uddelte SYMB-flyers.

– Det regnede af Hekkenfeldt til den dag, husker Vibeke. Hun var i Havneparken med sine børnebørn, og størst indtryk gjorde de müslibarer, som Ulla havde lavet. De var gode.

Hun gav SYMB en chance, for hun kan godt lide at være et sted, hvor der sker noget, og hvor hun selv kan komme med sine idéer. Hun troede, at hun bare skulle sætte sig lidt i baggrunden, stille og roligt, men meget snart var hun involveret i diverse aktiviteter.

Vibeke fremhæver, at en forskel på at være aktiv i SYMB og for eksempel i et amatørteater er, at spiller man teater, møder man mennesker med interesse for teater. I SYMB er de mennesker, der kommer, ikke centreret om en bestemt interesse. Her kommer mennesker med andre synspunkter, end man selv har, og som man måske ellers ikke ville have snakket med.

– Det er interessant for mig at høre andres meninger og lære mennesker at kende, der har andre interesser, synes Vibeke.

“Et vendepunkt”

Både Niels, Ulla og Vibeke betegner mødet med SYMB som et vendepunkt i deres tilværelse, fordi de har fået kontakt med en masse nye mennesker, som de ellers aldrig ville have mødt.