Ekstraordinær generalforsamling 20. sept.

Organisationsgruppen i SYMB har gennem længere tid arbejdet på at SYMB bliver registreret som socialøkonomisk virksomhed. SYMB er i dag en socialøkonomisk virksomhed – bare ikke registreret.
I Danmark kan socialøkonomiske virksomheder blive officielt registret (og få tilladelse til at bruge et særligt RSV (Registreret Socialøkonomisk Virksomhed)-logo, når virksomhederne lever op til følgende fem kriterier:

1. Din virksomhed skal have et socialt formål
2. Din virksomhed skal være erhvervsdrivende
3. Din virksomhed skal være uafhængig af det offentlige
4. Din virksomhed skal være inddragende og ansvarlig
5. Din virksomhed skal have en social håndtering af overskud efter skat

Med registreringen gør SYMB det let for samarbejdspartnere, kunder, investorer og andre at få vished for, at SYMB arbejder på en måde, der er samfundsgavnlig. Læs evt. mere her

For at SYMB kan ansøge om at blive en registreret socialøkonomisk virksomhed, skal der foretages mindre vedtægtsændringer, der præciserer, hvordan et evt. økonomisk overskud anvendes.

Derfor afholdes torsdag den 20. september 2018 ekstraordinær generalforsamling kl 17.30 i Café Solsikken, Skibbrogade 52, 4400 Kalundborg.

For den ekstraordinære generalforsamling er følgende dagsorden gældende:

1. Valg af dirigent
2. Ændring af vedtægternes § 1, 1. pkt. til ”Foreningens navn er SYMB”
3. Ændring af vedtægternes § 1, 3. pkt. fra ”Foreningen er registreret med CVR-nr.” til ”Foreningen er registreret med cvr. nr. 37 62 46 40.”
4. Tilføjelse af følgende pkt. til vedtægternes § 2 ”Drive indtægtsgivende virksomhed som socialøkonomisk virksomhed”
5. Ændring af vedtægternes § 3 til følgende samt ændring af vedtægternes § 10, hvorefter § 10, 2. sidste og sidste pkt. udgår.
Ny § 3
”Foreningen financierer sine aktiviteter ved salg af tjenesteydelser, medlemskontingenter, bidrag fra private og erhvervslivet, sponsorater fra virksomheder, offentlige tilskud
og puljemidler samt donationer fra private fonde. Foreningen SYMB er en socialøkonomisk
virksomhed. Et økonomisk overskud skal benyttes til fremme af foreningens aktiviteter i overensstemmelse med foreningens formål.”
6. Vedtægternes § 8, stk. 5, 3. pkt. ”Ved ekstraordinær generalforsamling kan indkaldelsesfristen om nødvendigt nedsættes til otte dage.” udgår og i § 8, sidste afsnit tilføjes efter ”afholdes” følgende: ”med otte dages varsel”.
7. Eventuelt

De af bestyrelsen fremsatte forslag har til formål samlet at sikre registrering af foreningen som en socialøkonomisk virksomhed og er derudover kun af redaktionel karakter.

Til orientering er vedlagt 2 bilag i pdf. Kopi af de gamle vedtægter med underskrift, og de nye vedtægter i pdf efter vedtagelsen af ovennævnte på den ekstraordinære generalforsamling.

På vegne af bestyrelsen, Louise Kolbjørn, sekretariatsleder i SYMB

NYESTE ARRANGEMENTER

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET!

Dit medlemskab er vigtigt for SYMBs videre udvikling! 

FÅ SYMB-NYT I DIN INDBAKKE

Du bliver opdateret om aktiviteter og SYMB i cirka 6 nyhedsbreve hvert år.

HVAD ER SYMB?

SYMB er en foreningsdrevet socialøkonomisk virksomhed, der forbinder mennesker, bygger fællesskaber og skaber mere liv og aktivitet i vores fælles lokalsamfund. Mennesker i SYMB opbygger relationer og netværk og udvikler en social deltagelse, som gør vores lokalsamfund mere robust. SYMB en fællesskabsplatform, hvor borgere mødes på tværs af de grupperinger, vi ofte inddeler os i. SYMB er med til at skabe et mere bæredygtigt lokalsamfund, hvor flere er med og færre falder ud.

HVORFOR HEDDER DET SYMB?

Kalundborg er hjemsted for en berømt industriel symbiose, hvor den ene virksomheds rest er den anden virksomheds ressource. En cirkulær model, hvor ressourcerne udnyttes optimalt. SYMB er kort for symbiose og er tænkt som en social og relationel pendant til den industrielle symbiose. Ligesom lokale ressourcer udnyttes industrielt, ønsker vi at realisere flere menneskelige ressourcer socialt og relationelt.

VIDSTE DU

… at hos SYMB er der plads til, at også du har et sted at udfolde dig? Har du en interesse, du gerne vil dele med andre, så er SYMB stedet du (også) kan gøre det.

HAR DU LYST TIL

… at give en hånd med, så SYMB også bliver som du kunne tænke dig? Så kontakt os eller duk op til et af vores næste arrangementer. Følg med her eller på vores Facebook-side.

SYMB DRIVES SOM

… en forening og som en non-profit socialøkonomisk virksomhed, hvor overskuddet bruges til fortsat udvikling af blandt andet nye aktiviteter i SYMB.

SYMB
Banegårdspladsen 2
4400 Kalundborg

SYMB’s sekretariatsleder Louise Kolbjørn træffes på:
Mobil: 22 25 66 64         Mail: info@symb.dk

SYMB Privatlivspolitik