SYMB i samarbejde med Kalundborg Kommune om Frivilligt Mentor Korps.

SYMB skal give en hjælpende hånd til mennesker, der kan være på vej til job, 
aktivering eller som af andre grunde har brug for lidt støtte i en periode. 
Jobbet som mentor er frivilligt og ulønnet.
 

Af journalist Sonja Husted Rasmussen

Et helt nyt samarbejde mellem Kalundborg Kommune og den socialøkonomiske virksomhed SYMB træder i kraft i september. SYMB overtager under navnet Frivilligt Mentor Korps den frivillige mentorordning, som Jobcentret hidtil har stået for.

Kommunen erkender, at det er svært at fastholde de frivillige mentorer, og både kommunen og SYMB er sikre på, at det er SYMB bedre til i kraft af sit arbejde med at forbinde mennesker på nye måder og skabe tværgående fællesskaber i lokalsamfundet. – Det er vi glade for og stolte over, siger Søren Mariegård om den kommunale anerkendelse. Han har sammen med blandt andre Kristin Schage i en længere periode deltaget i forhandlinger med kommunen. De resulterede i, at SYMB i maj indgik en et-årig kontrakt med kommunen om samarbejdet. Det er nu klart til at gå i luften, og kontrakten bliver formentlig forlænget til at strække sig over minimum tre år, bedømmer SYMB, og det er også Jobcentrets ønske.

Jobcentret råder i dag over et korps på en snes frivillige mentorer/rolle-modeller. De yder på forskellig vis støtte til mennesker, der har brug for lidt hjælp, og det er den støtte, mentorer i SYMB-regi nu skal stå for. Søren Mariegård understreger, at det frivillige arbejde, SYMB yder, på ingen måde må erstatte almindeligt, lønnet arbejde, og det er Jobcentret helt indforstået med. Jobbet som mentor er frivilligt og ulønnet. Den professionelle mentorordning i Jobcentret fortsætter som hidtil, det er udelukkende den frivillige mentorordning, SYMB skal tage sig af i fortsat samarbejde med Jobcentret.Det bliver således Jobcentret, der i hvert fald i starten skal sørge for matchet mellem mentor og mentee, betegnelsen for den person der får støtten. 

Ønsker du at blive mentor, må du kontakte os på info@symb.dk.

En hjælpende hånd.

En mentor kan støtte på mange måder. En god støtte fra en mentor kunne for eksempel være at ringe kl. 7 om morgenen til en mentee og minde den pågældende om en aftale kl. 8 med en arbejdsgiver, eller det kan også være at skabe overblik over situationen hos en enlig mor, der har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen med aflevering af børn og job.

– Lyttende ører og en ”hjælpende hånd”, kalder Kristin Schage det.

Mentorerne kan også støtte mentee, der måske har svært ved at tage sig sammen til at deltage i noget i fritiden. Her er det oplagt at gøre opmærksom på nogle af de aktiviteter, som SYMB står for, blandet andet de populære folkekøkkener, og opfordre til at komme med og møde nye mennesker, eller mentoren kan simpelthen tilbyde sig som ledsager.

Det er planen, at de i dag frivillige mentorer overgår fra kommunen til SYMB-regi, hvis de ønsker det, og SYMB har et mål om at nå op på 30-40 mentorer i løbet af det kommende år. Der er brug for mentorer i forskellige aldre og med forskellig baggrund.

Fællesskab

SYMB har hentet gode råd hos et lignende mentorkorps i Slagelse, og et af rådene er at sørge for at skabe socialt fællesskab mellem mentorerne gennem arrangementer, hvor de kan møde hinanden, drøfte deres erfaringer og få inspirerende indspil. Det er en god måde at fastholde mentorerne.

Indtil videre tager Kristin Schage, Søren Mariegård og Jens Laugesen sig af det organisatoriske bag SYMB Frivilligt Mentor Korps, og de er på udkig efter yderligere tre personer, der kan bistå med organisatorisk og praktisk arbejde. De håber at kunne rekruttere nogle af mentorerne fra det frivillige kommunale mentorkorps til at være med i organisationsgruppen.  Kontakt os på mail: info@symb.dk.

– Det er et både sjovt og givende arbejde, der giver et godt fællesskab, lover Kristin.

SYMB Frivilligt Mentor Korps har sin egen side på symb.dk under menupunktet “Vær med”. Her kan du læse mere.

SYMBs erhvervsmedlemmer

NYESTE ARRANGEMENTER

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET!

Dit medlemskab er vigtigt for SYMBs videre udvikling! 

FÅ SYMB-NYT I DIN INDBAKKE

Du bliver opdateret om aktiviteter og SYMB i cirka 6 nyhedsbreve hvert år.

HVAD ER SYMB?

SYMB driver et borger-og iværksætterhus på Kalundborg station, som samler mennesker. Der foregår alt muligt i SYMB – lige fra erhvervscaféer , Folkekøkken, udlejning til møder og kontorfællesskab til Barselscafé, Læseklubber og Storytelling. Man kan deltage i aktiviteterne og være med til at skabe dem – så har du en idé, så ring endelig. SYMB  er en fællesskabsplatform og en spirebakke, hvor borgere, kommunale enheder og erhvervsaktører udvikler netværk og mødes på tværs af de grupperinger, vi så ofte inddeler os i. Det skaber en dynamik, hvor vi i fællesskab skaber nye muligheder sammen.

HVORFOR HEDDER DET SYMB?

Kalundborg er hjemsted for en berømt industriel symbiose, hvor den ene virksomheds rest er den anden virksomheds ressource. En cirkulær model, hvor ressourcerne udnyttes optimalt. SYMB er kort for symbiose, og er tænkt som en social og relationel pendant til den industrielle symbiose. Ligesom lokale ressourcer udnyttes industrielt, ønsker vi at realisere flere menneskelige ressourcer socialt og relationelt.

VIDSTE DU

… at hos SYMB er der plads til, at også du har et sted at udfolde dig? Har du en interesse, du gerne vil dele med andre, så er SYMB stedet du (også) kan gøre det.

HAR DU LYST TIL

… at give en hånd med, så SYMB også bliver som du kunne tænke dig? Så kontakt os eller duk op til et af vores næste arrangementer. Følg med her eller på vores Facebook-side.

SYMB DRIVES SOM

… en forening og som en non-profit socialøkonomisk virksomhed, hvor overskuddet bruges til fortsat udvikling af blandt andet nye aktiviteter i SYMB.

SYMB
Banegårdspladsen 2
4400 Kalundborg

SYMB’s sekretariatsleder Louise Kolbjørn træffes på:
Mobil: 22 25 66 64         Mail: info@symb.dk

SYMB Privatlivspolitik