SYMB’s drømme om et hus kører på skinner

Foreningen SYMB kigger efter en egnet ejendom. Og går det, som SYMB håber, bliver 2019 året, da foreningen kan rykke ind med alle sine aktiviteter i eget hus. Det var noget af det SYMB’s sekretariatsleder Louise Kolbjørn og SYMB-formand Peter Joensen orienterede deltagerne om ved årets sidste folkekøkken tirsdag den 11. december i Café Solsikken.

Af Sonja Husted Rasmussen
 

Deltagerne blev også klogere på det forskningsprojekt, SYMB er blevet en del af. VELUX Fonden har doneret fem mio. kr. til forskningsprojektet ”Fællesskaber for Alle”, der er et partnerskab mellem Professionshøjskolen Absalon, Slagelse Kommune og SYMB. Af de fem mio. tilflyder de 1,5 mio. kr. SYMB. Pengene skal blandt andet bruges til at realisere drømmen om et hus, hvor aktiviteterne kan samles, dog ikke folkekøkkenet der ifølge planerne forbliver i Café Solsikken.

Formålet med ”Fællesskaber for alle” er at undersøge, hvordan man udvikler, organiserer og leder lokale tværgående fællesskaber.

Professionshøjskolen Absalons opgave er at forske i, hvordan man kan arbejde med frivillige kræfter og organisere fællesskaber på forskellige måder.

Brug for fællesskaber

SYMB’s mission er at skabe værdi og fællesskaber sammen med andre, og det er der brug for.

Louise Kolbjørn oplyste, at i følge undersøgelser føler 20 pct. af danskerne sig uden for fællesskabet:

– Det, der driver os i SYMB, er, at vi får skabt fællesskaber på tværs, flere møder mellem mennesker i lokalsamfundet. Vi skal sørge for at få flere med, så færre falder ud og skabe platforme, hvor flere kan være med, og man kan deltage på mange forskellige måder, sagde Louise.

Idéerne myldrede frem

Deltagerne i folkekøkkenet blev opfordret til at bidrage med idéer til nye aktiviteter, og styrket af en lækker lakse-ret, tilberedt Café Solsikkens dygtige køkkenmedarbejdere, myldrede idéerne frem.

Der kom forslag på bordet om debatter, filmaftener med forevisning af smalle film, fotoseancer ude i den natur, Kalundborgegnen er så rig på, Kalundborg by night: Hvad sker der egentlig i Kalundborg, når mørket sænker sig? Og ture til Bjergsted Bakker, Åmosen, Vrøj, Saltbæk og Asnæs, som led i de populære Kend Vores Egn-arrangementer.  Et forslag, der udløste et spontant bifald, var en SYMB-bus, der kunne bruges af deltagerne til diverse arrangementer, for eksempel kørsel til Folkemødet i Høng.

Alle idéerne bliver samlet i SYMB’s idébank og taget frem, når tiden og kræfterne er der til at realisere dem, meget gerne med forslagsstillerne selv som igangsættere.

 

NYESTE ARRANGEMENTER

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET!

Dit medlemskab er vigtigt for SYMBs videre udvikling! 

FÅ SYMB-NYT I DIN INDBAKKE

Du bliver opdateret om aktiviteter og SYMB i cirka 6 nyhedsbreve hvert år.

HVAD ER SYMB?

SYMB er en foreningsdrevet socialøkonomisk virksomhed, der forbinder mennesker, bygger fællesskaber og skaber mere liv og aktivitet i vores fælles lokalsamfund. Mennesker i SYMB opbygger relationer og netværk og udvikler en social deltagelse, som gør vores lokalsamfund mere robust. SYMB en fællesskabsplatform, hvor borgere mødes på tværs af de grupperinger, vi ofte inddeler os i. SYMB er med til at skabe et mere bæredygtigt lokalsamfund, hvor flere er med og færre falder ud.

HVORFOR HEDDER DET SYMB?

Kalundborg er hjemsted for en berømt industriel symbiose, hvor den ene virksomheds rest er den anden virksomheds ressource. En cirkulær model, hvor ressourcerne udnyttes optimalt. SYMB er kort for symbiose og er tænkt som en social og relationel pendant til den industrielle symbiose. Ligesom lokale ressourcer udnyttes industrielt, ønsker vi at realisere flere menneskelige ressourcer socialt og relationelt.

VIDSTE DU

… at hos SYMB er der plads til, at også du har et sted at udfolde dig? Har du en interesse, du gerne vil dele med andre, så er SYMB stedet du (også) kan gøre det.

HAR DU LYST TIL

… at give en hånd med, så SYMB også bliver som du kunne tænke dig? Så kontakt os eller duk op til et af vores næste arrangementer. Følg med her eller på vores Facebook-side.

SYMB DRIVES SOM

… en forening og som en non-profit socialøkonomisk virksomhed, hvor overskuddet bruges til fortsat udvikling af blandt andet nye aktiviteter i SYMB.

SYMB
Banegårdspladsen 2
4400 Kalundborg

SYMB’s sekretariatsleder Louise Kolbjørn træffes på:
Mobil: 22 25 66 64         Mail: info@symb.dk

SYMB Privatlivspolitik