VELUX FONDEN støtter SYMB med 1,5 mio. kroner

SYMB har fået et kæmpe løft med donationen fra VELUX FONDEN på 5 millioner kroner til stort forskningsprojekt. Projektet ”Fællesskaber for Alle” er et partnerskab med Professionshøjskolen Absalon, Slagelse Kommune og SYMB, hvor SYMB’s andel udgør omkring 1,5 millioner kroner.

Projektet ’Fællesskaber for Alle’ skal undersøge, hvordan man udvikler, organiserer og leder lokale tværgående fællesskaber. Der skal udvikles to relationsplatforme. Den ene igangsættes og drives af Slagelse Kommune, som et kommunalt initiativ. Den anden af SYMB, som et forenings- og borgerdrevet civilsamfundsinitiativ. Hensigten er at udvikle metoder til at danne fællesskaber, i henholdsvis en kommunal og en borgerdrevet kontekst. Professionshøjskolen Absalons hovedrolle er at opsamle og opbygge viden fra de to forskellige praksisspor.

SYMB central aktør de næste 4 år
Projektet giver SYMB en unik mulighed for at udleve sin mission om at skabe fællesskaber, hvor den enkelte kan deltage sammen med andre, bygge relationer og fælles identitet, udvikle sig og blive stærkere. Over de næste 4 år, bliver SYMB på den måde en central aktør i udviklingen af nye former for fællesskaber og metoder til at inkludere mennesker – både i lokalsamfundet og i en større sammenhæng.

Formand for SYMB Peter Joensen siger om samarbejdet:
”Det er på mange måder et enestående projekt. SYMB får dels mulighed for at blive fulgt forskningsmæssigt undervejs, hvilket skaber viden, som kan gavne mange mennesker og give mere livskvalitet. Dels giver det os mulighed for, at vi i projektet får skabt nye modeller og muligheder for fællesskaber i velfærdssamfundet – herunder med Kalundborg Kommune.”

Om de muligheder en sådan donation fra VELUX FONDEN giver lokalt, siger Peter Joensen:
”En løftestang af denne kaliber giver helt konkret et endnu bedre grundlag for vores frivillige. De frivillige er og vil forsat altid være grundstammen i SYMB”.

SYMB vil åbne “byens hus”
SYMB planlægger at åbne et ’byens hus’ i løbet af vinteren, som gerne skal være med til at samle endnu flere aktive borgere i tværgående fællesskaber. Også i denne forbindelse er der mulighed for at blive en del af SYMB. Og som frivillig kan man på flere måder være med til at løfte vores fælles lokalsamfund. Der er altid plads til og brug for flere hænder i SYMB.

I SYMB håber vi, at samarbejdet omkring bevillingen fra VELUX FONDEN kan være med til at åbne endnu flere døre. Både nationalt i forhold til at være med til at sætte dagsordenen for nye måder at arbejde med fællesskaber, social inklusion og udvikling af mere bæredygtige lokalsamfund på. Men særligt lokalt i form af flere konkrete samarbejder med lokale aktører, f.eks. Kalundborg Kommune og det lokale erhvervsliv.

Læs mere:
– Om VELUX FONDEN, der støtter nye metoder til mere rummelige frivillige fællesskaber
– På Professionshøjskolen Absalons hjemmeside og i Nordvestnyt.
– På Altinget Civilsamfund, som bringer en artikel om projektet.