Folkekøkken og fejring af homePrisen - Klumme februar 2018

Reportage fra februars folkekøkken med næsten 50 deltagere. Både børn, unge og ældre spiser med.

Af journalist Sonja Husted Rasmussen

”Folkekøkken og fællesskaber” var overskriften over februars folkekøkken i SYMB, og fællesskab på tværs af de sædvanligvis meget veldefinerede rammer om diverse aktiviteter var netop det, der tiltrak fire unge ingeniørstuderende fra Professionshøjskolen Absalon i Kalundborg.

De fire (fra venstre): Siemet Jabbar, Sakine Dolu, Majken Wehlast og Ida-Maria Heberg Thylkjær, fandt sig en plads omkring et af bordene i Café Solsikken i Skibbrogade tirsdag den 6. februar. De synes, SYMB! er et godt initiativ til at samle mennesker fra forskellige grupper og på den måde få dannet et levende bymiljø:

– Det er mere fleksibelt og åbent end for eksempel en sportsklub, bedømmer Ida-Maria. Hun kan godt lide tanken om, at man i SYMB selv kan bidrage, komme med idéer og være med til at realisere dem.

SYMB til studiestart
De fire synes, det ville være en fin idé, hvis repræsentanter for SYMB allerede ved studiestarten vil komme om fortælle om organisationen til nye studerende. Den idé synes sekretariatsleder i SYMB Louise Kolbjørn rigtig godt om, for det vil være en god måde at udbrede kendskabet.

I folkekøkkenet smagte de fire studerende i bogstaveligste forstand på, hvad SYMB kan byde på. På spisesedlen for februars folkekøkken stod der kylling i karry, og den gav dem appetit på at prøve mere af, hvad der står på menuen i det, der præsenteres som en foreningsdrevet netværksorganisation.

De kunne for eksempel godt tænke sig at kigge indenfor hos Krea-gruppen. Den inviterer to aftener om måneden i Aktivitetscenter Munkesøen, Esbern Snaresvej 55 til hyggelige aftener med kreative udfoldelser som omdrejningspunkt. De unge synes, det lyder hyggeligt at hækle, strikke  eller klippe og klistre i selskab med andre.

Får de lyst til at lære Kalundborg-egnen bedre at kende, har de og alle andre også mulighed for det.

Kend Vores Egn
Hans-Henrik Nielsen orienterede om gruppen ”Kend Vores Egn”, der arrangerer bus- og traveture rundt i området.

Folkekøkkenet havde samlet næsten 50 deltagere, og efter at den velsmagende karryret, enten med kylling eller i vegetarudgave, var sat til livs, fortalte Louise Kolbjørn om SYMB, der drives som en forening og som en non-profit socialøkonomisk virksomhed.

Målet er at forbinde mennesker, bygge fællesskaber og skabe liv i lokalsamfundet.

homePrisen
Sidste år modtog SYMB homePrisen, og Kim K. Nielsen fra home Kalundborg fortalte om baggrunden for tildelingen. Hans orientering beskrev tydeligt, at SYMB er meget speciel størrelse.

Det var nemlig nødvendigt at ”opfinde” en særlig præmie til nyskabelsen i Kalundborg for at belønne det, som relationschef i home Mads Ellegaard har kaldt et helt enestående initiativ.

Kim beskrev SYMB som et meget bredt foretagende, der er med til at udvikle lokalsamfundet og som kan bidrage til, at flere flytter til Kalundborg-området og at de, der bor her, har lyst til at blive boende.

NYESTE ARRANGEMENTER

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET!

Dit medlemskab er vigtigt for SYMBs videre udvikling! 

FÅ SYMB-NYT I DIN INDBAKKE

Du bliver opdateret om aktiviteter og SYMB i cirka 6 nyhedsbreve hvert år.

HVAD ER SYMB?

SYMB er en foreningsdrevet socialøkonomisk virksomhed, der forbinder mennesker, bygger fællesskaber og skaber mere liv og aktivitet i vores fælles lokalsamfund. Mennesker i SYMB opbygger relationer og netværk og udvikler en social deltagelse, som gør vores lokalsamfund mere robust. SYMB en fællesskabsplatform, hvor borgere mødes på tværs af de grupperinger, vi ofte inddeler os i. SYMB er med til at skabe et mere bæredygtigt lokalsamfund, hvor flere er med og færre falder ud.

HVORFOR HEDDER DET SYMB?

Kalundborg er hjemsted for en berømt industriel symbiose, hvor den ene virksomheds rest er den anden virksomheds ressource. En cirkulær model, hvor ressourcerne udnyttes optimalt. SYMB er kort for symbiose og er tænkt som en social og relationel pendant til den industrielle symbiose. Ligesom lokale ressourcer udnyttes industrielt, ønsker vi at realisere flere menneskelige ressourcer socialt og relationelt.

VIDSTE DU

… at hos SYMB er der plads til, at også du har et sted at udfolde dig? Har du en interesse, du gerne vil dele med andre, så er SYMB stedet du (også) kan gøre det.

HAR DU LYST TIL

… at give en hånd med, så SYMB også bliver som du kunne tænke dig? Så kontakt os eller duk op til et af vores næste arrangementer. Følg med her eller på vores Facebook-side.

SYMB DRIVES SOM

… en forening og som en non-profit socialøkonomisk virksomhed, hvor overskuddet bruges til fortsat udvikling af blandt andet nye aktiviteter i SYMB.

SYMB
Banegårdspladsen 2
4400 Kalundborg

SYMB’s sekretariatsleder Louise Kolbjørn træffes på:
Mobil: 22 25 66 64         Mail: info@symb.dk

SYMB Privatlivspolitik