Ny formand lancerer SYMB 2.0

Peter Joensen, 55 år, er nyvalgt formand for SYMB, og han har lanceret et nyt begreb: SYMB 2.0.

Af journalist Sonja Husted Rasmussen

Hvad er SYMB 2.0? Det forklarer Peter gerne:

– SYMB 2.0 betyder, at organisationen har to ben at stå på. Det ene ben er drivkraften, der kommer fra alle de frivillige kræfter, det andet ben er den socialøkonomiske virksomhed, der er under opbygning. SYMB  vil skabe fællesskaber og forbinde mennesker på nye måder. Målet med SYMB er, at vi styrker vores fælles stolthed og identitet og skaber et mere robust lokalsamfund. Vi vil gerne have flere med og skabe fællesskaber, som gør, at færre falder ved siden af.

Den nye formand har erfaring med at drive socioøkonomisk virksomhed. Han er medlem af bestyrelsen for Faxe Vandrerhjem. Danhostel Faxe er et moderne vandrerhjem. men også en socialøkonomisk virksomhed med beskæftigelsesmuligheder for mennesker, der på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan klare et job på normale vilkår.

Peter Joensen flyttede sidste sommer til Kalundborg Kommune og til kæresten Maria, som han bor sammen med i Høng. Nu vil han sammen med andre bruge kræfter på at arbejde på, at SYMB allerede i 2019 har eget hus med plads til folkekøkken og jobmuligheder for mennesker med nedsat funktion og med plads til en masse frivillige kræfter.

Et liv med frivilligt arbejde
Selv har Peter hele livet igennem udført frivilligt arbejde, enten det har været som fodboldtræner eller som skolebestyrelsesmedlem. Han er også politisk aktiv og var medlem af Faxe Byråd.

I Kalundborg er han blevet valgt som formand for Det Konservative Folkeparti. Peter betegner sig selv som social-konservativ og synes, det udgør en god blanding af social bevidsthed og økonomisk ansvarlighed. Næstekærlighed er drivkraften for Peter Joensen.

– Jeg vil gerne gøre noget godt for andre mennesker, siger han, og det er hans erfaring, at gør man noget godt for andre, bliver man selv glad.

I forbindelse med flytningen til Kalundborg Kommune trådte Peter ud af byrådet i Faxe. Dermed fik han tid til overs, og han besluttede straks at blive aktiv i SYMB, der passer til hans værdier, og hvis initiativtager og nuværende sekretariatsleder Louise Kolbjørn han kender via sit arbejde. Peter er lektor på Professionshøjskolen Absalon.
Han synes SYMB er et fantastisk sted, som gør Kalundborgegnen til noget ganske særligt. Egentlig kom det lidt bag på ham, at han allerede skulle være formand for SYMB, hvor han har været aktiv et halvt års tid, men han blev opfordret og sagde ja.

Godt for bosætningen
Den nye SYMB-formand er overbevist om, at organisationen vil tiltrække ressourcestærke mennesker og dermed blive et vigtigt kort for bosætningen.

– SYMB gør Kalundborgegnen til noget ganske særligt, fremhæver han.

Det håber han også kommunalpolitikerne vil se det værdifulde i. Det skal ikke forstås sådan, at SYMB arbejder på at få snablen ned i den kommunale kasse, for pengene til opbygning af et folkehus, et fællesskabets sted, skal fortrinsvis komme fra fonde, erhvervslivet og ved egen indtjening.

Fællesskabets hus
Penge, der kommer ind, skal ifølge reglerne om en socialøkonomisk virksomhed geninvesteres til det formål virksomheden har, i SYMBs tilfælde til sociale formål. Der er altså ingen ejere eller medlemmer, der skal tjene penge på virksomheden.

Nu gælder det om at finde et passende sted til fællesskabets hus, og formand Peter Joensen glæder sig til, når det lykkes.