Hvorfor er vi medlemmer og aktive i SYMB? – Klumme september 2017

 af Birgit og Mogens Dunmose

Vores baggrundshistorie er, at jeg er kommet på Røsnæs, siden jeg var 16 år gammel. Efterfølgende, da jeg blev gift med Birgit, byggede vi vort eget sommerhus på Røsnæs, hvilket vi har været meget glade for. Vi har fået en rimelig stor omgangskreds i lokalområdet, som primært har drejet sig om vort sommerhus og de cirkler, der knytter sig til golfbanen.

For ca. 2 år siden solgte vi vort hus i Karlslunde og flyttede så til sommerhuset med de glæder og sorger, som følger med et sådant skift – for der er forskel på et sommerhus af ældre dato og et helårshus!  Vi er utrolig glade for naturen omkring os, og vi føler os tæt knyttet til det vand, som omgiver Røsnæs samt den lidt barske vinternatur, vi er omgivet af. Vi har som nævnt en stor omgangskreds, men når vi nu bor her fast, savnede vi lidt bedre indblik i lokalområdet og en større viden om og kendskab til det industrielle miljø, som også er en del af kommunen.

Vi deltog derfor i en Symbiosetur, hvor en guide tog os – og 50 andre lokale borgere – rundt til de tilknyttede virksomheder. Og pludselig fandt vi begge mere interesse for vort lokalområde og de forskeligheder, som Kalundborg består af. Samtidigt er det også meget interessant at se, hvordan så forskelligartede virksomheder forstår at udnytte spildprodukter fra en virksomhed, som bliver til en ressource for en anden.

Det var SYMB, som arrangerede turen. Det gjorde, at vi begge blev interesserede i, hvad man egentlig kan tilbyde i en sådan forening, som indtil videre er baseret på iværksætterkræfter og frivilligt arbejde. Det er fantastisk at se, hvad ildsjæle kan udrette og skabe sammen.

SYMB er en upolitisk netværksforening, som forbinder ’det, som allerede eksisterer’ på nye måder. SYMB retter sig ikke mod et bestemt segment eller et bestemt interessefællesskab, men ønsker i stedet at forbinde mennesker på tværs af de grupperinger, vi så ofte ellers inddeler os i.

I SYMB fødes adskillelige spændende idéer, og i de forskellige arbejdsgrupper skabes mange forskelligartede arrangementer. I øjeblikket arbejdes der med følgende grupper: Yoga, Værkstedsgruppe, Debat-café, Guidede ture i vores egn, Krea-gruppe og Folkekøkken. Disse arbejdsgrupper er forankret i Eventgruppen, der mødes på fast basis hver 2. onsdag om aftenen – til disse møder kan enhver dukke op og lytte med eller smide idéer på bordet. Herudover findes arbejdsgrupper, der arbejder med kommunikation, fundraising og organisationsudvikling – og selvfølgelig  bestyrelsesarbejdet.

Hvad har vi så fået ud af den korte tid – ca. 6 måneder – vi har været i SYMB? For det første har vi lært en masse mennesker at kende, som vi ikke møder i vores vante cirkler. Dernæst er vi med i Eventgruppen, som er omdrejningspunkt for de samlede aktiviteter. Vi er som regel med til SYMB´s månedlige Folkekøkken og giver en hånd med i planlægningen og forarbejdet, og når der skal rejses et telt, snittes salat eller skænkes fadøl. Og vi er også med i bestyrelsen for at få nye indtryk, men også for at præge udviklingen og bidrage til at gøre SYMB stærkere, mere mangfoldig og mere udbredt.

På den nye Havneplads har vi været med til at arrangere Folkekøkken, da Kongeskibet lagde til i Kalundborg. Det var et stort arrangement, og det var dejligt at se, hvordan ca. 110 personer mødte op for at spise ”næsten” sammen med Dronningen. Måneden efter var der ca. 60 personer, som så operaen La Traviata på storskærm efter, de havde spist lækker italiensk mad i SYMB´s Folkekøkken.

Ovenstående er kun et lille udpluk af det, som SYMB har gjort for os, så vi føler os mere som en del af lokalsamfundet og ikke ”kun” sommerhus gæster. Vi mærker nu, at vi både får og kan give noget til den kommune, vi bor i.