“Sådan skaber SYMB værdi”

Af Louise Kolbjørn. Social iværksætter, samskabelseskonsulent på Professionshøjskolen Absalon og (da denne klumme blev skrevet) næstformand i Foreningen SYMB

Når jeg kigger rundt i mit lokalsamfund, i min vennekreds, blandt mine kollegaer, og når jeg tænker tilbage på min egen livsbane, så ser jeg et mønster, der peger i retning af, at vi mennesker holder os til vores egen slags. Vi kommer sammen med mennesker, der ligner os selv. Vi kommer i cirkler med folk, der har det samme uddannelsesniveau som os selv, de samme fritidsinteresser, børn på samme aldre osv.

Noget af det, der driver mit iværksætterarbejde med SYMB er, at jeg tror, det er sundt for os som individer og for vores fælles lokalsamfund, at vi møder hinanden noget mere – og med det, mener jeg, at vi møder flere, der ikke nødvendigvis ligner os selv. Der er så meget, der splitter mennesker i denne tid. Jeg er optaget af, at vi samler os noget mere med et styrket blik for de mange skjulte potentialer og muligheder, der findes i vores lokalsamfund. Det tror jeg, vi kan ved at have endnu større fokus på, hvor meget vi kan sammen og, hvor mange fælles ønsker og behov, vi egentlig har.

Derfor har vi brug for et samlende Folkehus i Kalundborg. Et sted, hvor vi kan skabe sammen!

For mig er SYMB en ny fællesskabsplatform, hvor mennesker kan mødes på tværs af de grupperinger, vi så ofte inddeler os i i vores hverdag og skabe nye muligheder sammen med hinanden. Der findes mange fine foreninger og stærke fællesskaber i Kalundborg og omegn, og dem skal vi bakke op om og samarbejde med. Der, hvor jeg fornemmer, at SYMB gør noget andet, er ved ikke at dele mennesker ind i bestemte målgrupper, eller efter bestemte interesser. I SYMB er vi mere optagede af at skabe muligheder – for alle!

SYMB er ikke kun for de unge eller for de ældre, for tilflytterne eller for dem, der arbejder på byens store virksomheder. Ej heller kun for dem, der vil spille badminton eller dyrke amatørteater. SYMB er heller ikke kun for mennesker med psykisk sårbarhed eller mennesker med eller uden et lønarbejde. SYMB er ikke kun for børnefamilierne eller de særligt entreprenante eller holdningsmarkante. SYMB er for alle.

I SYMB kan du tage teten, organisere og planlægge en hel masse. Du kan dele dine idéer. Du kan lytte eller sidde og glo. Du kan hjælpe med at snitte salat eller være den, der bare spiser med, når der er Folkekøkken. Faktisk er det et helt centralt greb i SYMB, at du kan deltage på mange måder afhængig af ressourcer, lyst, interesser og dagsform. Der er et af de træk, der gør SYMB særlig inkluderende, og som skaber en ny social infrastruktur, hvor mennesker kan mødes på tværs og inspireres og lære af hinanden.

SYMB er i sin vorden og under opbygning, men et pejlemærke er, at SYMB er et alment fællesskab, der samler og forbinder mennesker og engagerer folk bredt i vores lokalsamfund. SAMMEN OM KALUNDORG kan være en slags mantra, der er med til at flytte fokus fra individet, de mindre grupperinger og minoriteter til den store majoritet, nemlig os alle sammen.

Vi har det til fælles, at vi bor og lever i det her lokalsamfund, som har brug for mere fællesskab, flere samlingspunkter og som kan mere, hvis vi skaber platforme for nye typer møder mellem mennesker. For hvad nu, hvis vi kan bringe mennesker sammen på nye måder og skabe endnu mere liv og aktivitet, styrke vores lokale identitet og stolthed og skabe et stærkt lokalsamfund, som er attraktivt for udefrakommende og, hvor færre falder udenfor? Hvad nu, hvis vi kan forbygge og inkludere ’udenforskabet’ ved at aktivere ’indenforskabet’?

Mennesker i SYMB opbygger og udvikler relationer og netværk, der hjælper nogle med at falde til i lokalsamfundet og få nye venner. For andre bliver det lettere at komme hjemmefra og deltage i noget socialt – ja, jeg har også talt med én med hang til for mange øl, som motiveres til at drikke færre øl pga. sit engagement i SYMB

SYMB har eksisteret i ca. 1½år. Der er endnu ingen lønnede kræfter. SYMB har ikke sit eget sted, hvor mennesker kan samles og opbygge et fælles ejerskab. Og SYMB har kun den økonomi, der kommer ind fra medlemmer. Alligevel har vi udviklet aktiviteter, der viser, hvordan SYMB forbinder på tværs og skaber værdi:

  • I Krea-gruppen mødes mennesker, der syr, strikker, maler sten, klipper papir og sysler med alle mulige andre kreative projekter. Gruppen mødes to gange om måneden og er grobund for samvær, snak, nye relationer, venskaber og selvfølgelig en masse kreative projekter. Dem, der er med, kommer fra alle mulige krinkelkroge af vores lokalsamfund, og der skabes relationer på tværs.
  • Det samme sker i SYMBs Eventgruppe, hvor en større gruppe ret forskelligartede borgere finder på, udvikler idéer og planlægger aktiviteter i det omfang, de magter det ved siden af deres professionelle virke. Her udspringer en række af de events, som SYMB har inviteret til i sin levetid.
  • I SYMBs månedlige Folkekøkken kommer omkring 60 forskellige mennesker fællesspisning. Folk sætter sig sammen på kryds og tværs og lærer hinanden at kende over maden. Ligesom de voksne mikser sig, finder børnene sammen, leger og får nye venner. Nogle gange er der foredrag i forlængelse af fællesspisningen eller lavet et tema omkring maden.

Jeg kalder de tre aktiviteter for prototyper for at tydeliggøre, at vi kun har set toppen af isbjerget. Disse prototyper har SYMB udviklet uden økonomi, uden lønnet kraft og uden eget fysisk sted. Med mere økonomisk kraft i maskinrummet til ledelse, markedsføring, mobilisering og koordinering og med et fysisk mødested, hvor mennesker kan udvikle og bygge lokale aktiviteter sammen, kan vi skabe flere aktiviteter og tværgående fællesskaber, mere tillid og endnu flere værdiskabende relationer.

Målet er, at SYMB etablerer et ’fællesskabets sted’ – et dynamisk Folkehus for alle med mange former for aktiviteter, events og liv. Stedet er vigtigt! Et sted, hvor vi kan opbygge et fælles ejerskab. Et sted, der giver mulighed for at mødes mere spontant. Et sted, hvor idéer spirer, veje krydses og lokale fællesskaber opstår og udvikler sig på forskellige måder. De prototyper, vi har udviklet i SYMB, viser, at vi ved at støtte borgernes gode idéer og virkelyst kan skabe nye møder mellem mennesker, der opbygger tillid, positive relationer, lokalt engagement og stolthed.

Måske forstyrrer SYMB de etablerede systemer og måder at gøre tingene på. Men vi håber også, at vi er med til at åbne op for, at vi i fællesskab og med et samskabende mind-set finder nye veje til at løse nogle af de udfordringer, vi har i vores lokalsamfund. Det er netop ved, at vi skaber sammen, at vi kan styrke vores lokale identitet og stolthed og skabe et endnu stærkere lokalsamfund, som er attraktivt for dem, der ikke er flyttet hertil endnu og inkluderer dem, der allerede bor her. Og stedet, hvor mennesker kan mikse sig på nye måder, opbygge fælles ejerskab og skabe sammen, har stor betydning – derfor er der brug for et nyt samlende Folkehus i Kalundborg.